Aktualności - ważne informacje

Przebudowa sieci energetycznych
We wrześniu Wykonawca prowadził prace związane z przebudową sieci energetycznych.
2016.12.25
Czytaj więcej
Ocena techniczna obiektów mostowych
We wrześniu odbyła się kontrola stanu technicznego obiektów mostowych na drodze krajowej nr 7.
2016.12.25
Czytaj więcej
Rezultaty prac kontrolnych w zakresie ochrony środowiska
W trakcie kontroli prowadzonych pod koniec lipca 2016 roku w obrębie pasa drogowego nie stwierdzono chronionych gatunków lęgowych.
2016.12.25
Czytaj więcej