Aktualności - ważne informacje

Pierwsza Rada Budowy
27 sierpnia w biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się inauguracyjna pierwsza Rada Budowy. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Wykonawcy i Konsultanta, a także władz samorządowych z terenów, których bezpośrednio dotyczy inwestycja. Zaprezentowano na nim główne założenia Programu Prac Projektowych oraz planowane terminy realizacji Programu Robót.
2015.09.03
Czytaj więcej
Podsumowanie ratowniczych badań archeologicznych
Przed rozpoczęciem robót na terenie przyszłej budowy zachodniej obwodnicy Radomia przeprowadzono ratownicze badania archeologiczne. Ich wynikiem było odkrycie licznych śladów starożytnych kultur żyjących na tych terenach przed tysiącami lat.
2015.08.31
Czytaj więcej
Pierwsza Rada Techniczna
W dniu 5 sierpnia 2015 r. w biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się pierwsza Rada Techniczna. Spotkanie było okazją do przedstawienia ogólnej wizji realizacji zadania, a także planów na najbliższy czas.
2015.08.14
Czytaj więcej