Aktualności - ważne informacje

Przygotowania do likwidacji oczka wodnego
Zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami czasowymi wynikającymi z decyzji środowiskowej Wykonawca jest zobowiązany we wrześniu br. zasypać oczko wodne znajdujące się na terenie inwestycji. Aby utrzymać schronienie dla korzystających z tego akwenu zwierząt, obok zostanie wykopany nowy zbiornik.
2015.09.13
Czytaj więcej
Pierwsza Rada Budowy
27 sierpnia w biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się inauguracyjna pierwsza Rada Budowy. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Wykonawcy i Konsultanta, a także władz samorządowych z terenów, których bezpośrednio dotyczy inwestycja. Zaprezentowano na nim główne założenia Programu Prac Projektowych oraz planowane terminy realizacji Programu Robót.
2015.09.03
Czytaj więcej
Podsumowanie ratowniczych badań archeologicznych
Przed rozpoczęciem robót na terenie przyszłej budowy zachodniej obwodnicy Radomia przeprowadzono ratownicze badania archeologiczne. Ich wynikiem było odkrycie licznych śladów starożytnych kultur żyjących na tych terenach przed tysiącami lat.
2015.08.31
Czytaj więcej