Aktualności - ważne informacje

GDDKiA podpisała umowę na nadzór nad obwodnicą
Generalna Dyrekcja dróg Krajowych i Autostrad oraz Safege i Certusvia 3 marca 2015 r. podpisały umowę na pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem „Budowa obwodnicy Radomia w ciągu drogi ekspresowej S7”. Zadaniem wykonawcy będzie zarządzanie, pełnienie kontroli i nadzoru inwestorskiego oraz współpracowanie ze służbami zamawiającego w zakresie sprawozdawczości i promocji realizowanego projektu.
2015.03.24
Czytaj więcej