Aktualności - ważne informacje

Podtopienie drogi technologicznej w Dolinie Radomki
Z powodu złych warunków atmosferycznych na przełomie kwietnia i maja zostały wstrzymane roboty budowlane w okolicy Doliny Radomki. Intensywne opady deszczu doprowadziły do wylewu rzeki i podtopienia drogi technologicznej.
2017.05.09
Czytaj więcej
Mury oporowe
W drugiej połowie kwietnia Wykonawca rozpoczął budowę murów oporowych z gruntu zbrojonego.
2017.05.02
Czytaj więcej
Wzmocnienie podłoża
W połowie kwietnia na odcinku 20+680 do 21+100 wykonywane były wzmocnienia podłoża. Wzmocnień dokonywano przy pomocy kolumn betonowych zwieńczonych materacem geosyntetycznym.
2017.05.02
Czytaj więcej