GDDKiA podpisała umowę na nadzór nad obwodnicą

3.02.2015

GDDKiA podpisała umowę na nadzór nad obwodnicą

Generalna Dyrekcja dróg Krajowych i Autostrad oraz Safege i Certusvia 3 marca 2015 r. podpisały umowę na pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem „Budowa obwodnicy Radomia w ciągu drogi ekspresowej S7”.

Zadaniem wykonawcy będzie zarządzanie, pełnienie kontroli i nadzoru inwestorskiego oraz współpracowanie ze służbami zamawiającego w zakresie sprawozdawczości i promocji realizowanego projektu.

Minimalny termin realizacji usługi będzie wynosił 60 miesięcy od daty podpisania umowy, która przewiduje również możliwość jego wydłużenia do 84 miesięcy.

GDDKiA nie wybrała wykonawcy robót obwodnicy. Pod koniec stycznia 2015 r. otworzono oferty w przetargu na kontynuację projektowania i budowę obejścia Radomia. Wartość ofert wahała się od około 729 mln zł do około 977 mln zł.

Obwodnica Radomia to 24,6 km drogi o parametrach trasy ekspresowej. Będzie ona posiadała dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach oraz pas awaryjny. Wzdłuż trasy powstaną drogi dojazdowe, które zapewnią komunikację ruchu lokalnego.