GDDKiA wybrała DRAGADOS na wykonawcę obwodnicy Radomia

13.05.2015

Oferta firmy Dragados, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na kontynuację projektowania i budowę obwodnicy Radomia. Firma zadeklarowała, że wybuduje 24,6 km drogi ekspresowej w 30 miesięcy za 729,4 mln zł brutto.

 

Obwodnica powstanie w ciągu drogi ekspresowej S7. Inwestycja będzie realizowana w trybie Projektuj i Buduj, w którym wykonawca zoptymalizuje rozwiązania w otrzymanej dokumentacji projektowej, proponuje technologię budowy.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty pod uwagę brana była cena, termin wykonania oraz okres gwarancji. Oznacza to, że przyszły wykonawca mógł zaproponować zrealizowanie zamówienia w okresie krótszym niż wymagane 33 miesiące, jednak nie krótszym niż 30 miesięcy. Do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych.

Wszystkie siedem firm, które złożyły oferty w przetargu deklarowało budowę drogi w ciągu 30 miesięcy i udzieliło gwarancji na 10 lat. Najtańsza ze złożonych ofert opiewa na ok. 729 mln zł, a najdroższa na ok. 977 mln zł. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania ok. 834,5 mln zł.

Realizacja 24,6 km obwodnicy Radomia na parametrach trasy ekspresowej przewiduje budowę dwóch jezdni po dwa pasy ruchu wraz z pasem awaryjnym. Równolegle wzdłuż trasy zbudowane zostaną drogi dojazdowe zapewniające komunikację ruchu lokalnego. Dostęp do drogi ekspresowej będzie możliwy tylko w węzłach: Radom Północ, Radom Zachód, Wolanów i Radom Południe. Ponadto wybudowane zostaną m.in. chodniki, ścieżki rowerowe, urządzenia ochrony środowiska (takie jak np. zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, system odprowadzania wód opadowych, zieleń) oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

RAMKA

Pełna lista złożonych ofert (cena brutto):

1. Dragados - 729,43 mln zł

2. Konsorcjum: Salini Polska, Impregilo, Todini Costruzioni Generali - 758,75 mln zł

3. Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego, Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Mosty-Łódź, Trakt, Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IMB-Podbeskidzie, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów - 856,37 mln zł

4. Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Fart - 910,31 mln zł - odrzucona

5. Konsorcjum: Strabag, Strabag Infrastruktura Południe - 919,36 mln zł - odrzucona

6. Astaldi - 914,21 mln zł

7. Konsorcjum: Budimex, Ferrovial Agroman - 977,09 mln zł