Mury oporowe

W drugiej połowie kwietnia Wykonawca rozpoczął budowę murów oporowych z gruntu zbrojonego.