Tymczasowy objazd w miejscowości Krogulcza Sucha

W dniu 14 czerwca 2017 roku Wykonawca puścił ruch w miejscowości Krogulcza Sucha tymczasowym objazdem równoległym do Drogi Krajowej nr 7 na odcinku około 400 metrów.