Udostępnienie odcinka drogi ekspresowej, objazdy dla ruchu lokalnego

Od 12 lipca 2017 r. nastąpi udostępnienie dla ruchu odcinka drogi ekspresowej S7 sąsiedniego kontraktu ,,Budowa drogi krajowej Nr S7 o parametrach drogi ekspresowej na odcinku koniec obwodnicy Radomia – granica województwa mazowieckiego’' i połączenie z Drogą Krajową numer 7 łącznicą. Ruch lokalny zostanie poprowadzony objazdami.