Koniec montażu belek na WD-23

Pod koniec października 2017 roku Wykonawca zakończył montaż belek typu T na obiekcie WD-23.