Początek odwiertów pod głowice ekranów akustycznych

Pod koniec listopada 2017 roku rozpoczęto wykonywanie odwiertów pod głowice ekranów akustycznych.