Wykonywanie zbiornika retencyjnego ZR-35

W drugiej połowie stycznia 2018 r. Wykonawca przystąpił do wykonania zbiornika retencyjnego ZR-35.