Koniec okresu zimowego na budowie S7

Z dniem 15 marca na budowie drogi ekspresowej S7 obwodnica Radomia zakończył się okres zimowy.