Nawierzchnia na WS-10

W drugiej połowie maja na obiekcie WS-10 przystąpiono do wykonywania nawierzchni z asfaltu twardolanego.