Odcinki próbne warstwy ścieralnej na trasie głównej

Pod koniec maja Wykonawca rozpoczął wykonywanie odcinków próbnych warstwy ścieralnej na trasie głównej.