Piećdziesiątapierwsza Rada Budowy

W piątek 18 października 2019 r. w siedzibie Konsultanta odbyła się 51. Rada Budowy.