Drogi - procentowe zaawansowanie robót na koniec czerwca 2018