Roboty drogowe

 
 
Drogi - procentowe zaawansowanie robót na koniec sierpnia 2018
 

Drogi - graficzne zaawansowanie robót na koniec lipca 2018

 
Drogi - procentowe zaawansowanie robót na koniec czerwca 2018