Aktualizacja wizualizacji zostanie wykonana po otrzymaniu zamiennej decyzji ZRID na Etap I i Etap II