Zdjęcia i Filmy / Zdjęcia z terenu / 2016 Kwiecień

1. Km 13+200, budowa nasypu
2016-04-29
2. Km 13+300, stabilizacja podłoża
2016-04-29
3. Km 13+400, stabilizacja podłoża
2016-04-29
4. Przejazd tymczasowy w miejscowości Młodocin
2016-04-29
5. Przejazd tymczasowy w miejscowości Młodocin
2016-04-29
6. Przejazd tymczasowy w miejscowości Młodocin
2016-04-29
7. Km 13+350
2016-04-20
6. Km 13+350
2016-04-20
5. Km 13+250
2016-04-20
4. Km 13+300
2016-04-20
3. Km 13+000
2016-04-20
2. Km 12+850
2016-04-20
1. Km 12+800
2016-04-20
6. Betoniarnia WASIK zarób próbny
2016-04-15
5. Betoniarnia WASIK zarób próbny
2016-04-15
4. Betoniarnia WASIK zarób próbny
2016-04-15
3. Km 10+500 Droga Technologiczna Taczów
2016-04-15
2. Km 4+200 Droga technologiczna pomiędzy Wolą Gutowską a miejscowością Podgózdek
2016-04-15
1. Km 1+000 Początek Drogi Technologicznej Kępiny
2016-04-15
6. Km 23+900, okolice planowanego obiektu WS23
2016-04-11
5. Km 12+700, okolice planowanego obiektu WS12
2016-04-11
3. Km 12+500, odhumosowanie pasa drogowego
2016-04-11
3. Km 12+500, odhumosowanie pasa drogowego
2016-04-11
2. Km 1+1100, odhumusowanie pasa drogowego
2016-04-11
1. Km 0+900, waga przy bazie materiałowej Wykonawcy
2016-04-11
Km 24+000, baza sprzętowa Wykonawcy w okolicy planowanego obiektu WS23
2016-04-04
Km 15+000, odhumusowanie pasa drogowego
2016-04-04
Km 12+600, odhumusowanie pasa drogowego
2016-04-04
Km 2+800, okolice planowanego obiektu WS3A, budowa drogi technologicznej
2016-04-04
Km 1+800, okolice planowanego obiektu WS3
2016-04-04
Km 0+900, okolice obiektu WS2
2016-04-04
Odhumusowanie pasa drogowego
2016-04-04