Zdjęcia i Filmy / Zdjęcia z terenu / 2016 Luty

Platformę gniazdową zamontowano na nieużywanym słupie energetycznym, w odległości ok. 150 m od dotychczasowej lokalizacji.
2016-02-22
Po uzyskaniu decyzji zezwalającej na umyślne zniszczenie siedliska bociana białego - znak WSTII-R.6401.96.2015.ML.2 z dnia 12.01.2016 r. - wydanej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie, Wykonawca przeprowadził wycinkę drzewa z gniazdem
2016-02-22
Budowa drogi technologicznej
2016-02-08
Budowa drogi technologicznej
2016-02-08
Budowa drogi technologicznej
2016-02-08
Budowa drogi technologicznej
2016-02-08
Budowa drogi technologicznej
2016-02-02
Budowa drogi technologicznej
2016-02-02
Budowa drogi technologicznej
2016-02-02
Budowa drogi technologicznej
2016-02-02
Budowa drogi technologicznej
2016-02-02