Zdjęcia i Filmy / Zdjęcia z terenu / 2015 Lipiec

9. Gózdek, stanowiska 5. i 8. - wyrównywanie terenu po zakończeniu wykopalisk
2015-07-07
8. Gózdek, stanowisko 4. - teren po zasypaniu wykopów archeologicznych
2015-07-07
7. Gózdek, stanowisko 5. - odbiór wykopalisk
2015-07-07
6. Gózdek, stanowisko 8. - obiekt archeologiczny
2015-07-07
5. Gózdek, stanowisko 5. - prace wykopaliskowe
2015-07-07
4. Gózdek, stanowisko 4. - odbiór wykopalisk
2015-07-07
3. Franciszków, stanowisko 2. - wykop archeologiczny
2015-07-07
2. Gózdek, stanowisko 8. - zabytek archeologiczny
2015-07-07
1. Gózdek, stanowisko 5. - obiekt archeologiczny w trakcie eksploracji
2015-07-07