Zdjęcia i Filmy / Zdjęcia z terenu / 2016 Maj

Wzmacnianie podłoża 17+500
2016-05-27
Wzmacnianie podłoża - 17+500
2016-05-27
Wykonywanie wykopu pod trasę główną 11+800
2016-05-27
Wbudowywanie nasypu 19+200
2016-05-27
Wbudowywanie nasypu 19+200 (2)
2016-05-27
Prace przygotowawcze pod przepusty 18+500
2016-05-27
Prace przygotowawcze pod przepusty 18+500 (2)
2016-05-27
Prace przygotowawcze pod przepusty 13+500
2016-05-27
Zagęszczenie warstwy nasypu 22+300
2016-05-20
Zagęszczenie warstwy nasypu 22+300 (2)
2016-05-20
Zagęszczanie warstwy nasypu 18+100
2016-05-20
Stabilizacja pod drogę technologiczną 5+750
2016-05-20
Skuwanie pali wbijanych 19+500
2016-05-20
Pale wbijane 19+500
2016-05-20
Montowanie ścianek szczelnych 21+900 (2)
2016-05-20
Montowanie ścianek szczelnych 21+900
2016-05-20
Zagęszczanie podłoża, km 10+600
2016-05-09
Stabilizacja podłoża, km 3+100
2016-05-09
Przygotowywanie podłoża, km 2+300
2016-05-09
Przygotowany wykop, km 4+000
2016-05-09
Przebudowa wodociągu, km 19+600
2016-05-09
Odhumusowanie, km 12+900
2016-05-09
Składowanie humusu-18+200
2016-05-05
Składowanie humusu 13+800
2016-05-05
Składowanie humusu 13+800 (2)
2016-05-05
Przebudowa sieci wodociągowej-19+500
2016-05-05
Przebudowa sieci wodociągowej-19+500 (3)
2016-05-05
Przebudowa sieci wodociągowej-19+500 (2)
2016-05-05
Przebudowa sieci melioracyjnej 13+900
2016-05-05
Przebudowa sieci melioracyjnej 13+900 (2)
2016-05-05
Odhumusowanie terenu 13+800
2016-05-05