Zdjęcia i Filmy / Zdjęcia z terenu / 2016 Czerwiec

Przejazd kolejowy 21+700
2016-06-27
Przejazd kolejowy 21+700
2016-06-27
Przejazd kolejowy 21+700
2016-06-27
Stabilizowanie warstwy nasypu - 16+400
2016-06-26
Fundamentowanie pod wytwórnię mieszanek mineralno-asfaltowych - 23+800
2016-06-24
Przejazd kolejowy - 21+700
2016-06-24
Wbudowywanie warstwy nasypu - 13+900
2016-06-24
Wykonywanie wykopu pod trasę główną - 11+400
2016-06-24
6. Budowa przejazdu kolejowego - 21+700 (2)
2016-06-22
5. Budowa przejazdu kolejowego - 21+700
2016-06-22
4. Wbijanie scianek szczelnych - 20+200
2016-06-22
3. Zagęszczanie nasypu - 17+700
2016-06-22
2. Badanie VSS warstwy nasypu - 17+800 (2)
2016-06-22
1. Badanie VSS warstwy nasypu - 17+800
2016-06-22
Przepusty żelbetowe - 19+100
2016-06-13
Zagęszczenie warstwy nasypu - 17+200
2016-06-13
Wzmacnianie podloża - 12+300
2016-06-13
Poletko próbne - 1+900 do 2+200
2016-06-13
Badanie VSS na poletku próbnym 1+950 (2)
2016-06-13
Badanie VSS na poletku próbnym 1+950
2016-06-13
Zagęszczanie nasypu - 22+200 (2)
2016-06-03
Zagęszczanie nasypu - 22+200
2016-06-03
Wyładunek przepustów żelbetowych - 11+600
2016-06-03
Wykonywanie wykopu pod trasę główną - 10 +800
2016-06-03
Wykonanie bajpasu - 7+700
2016-06-03
Przygotowywanie zaplecza wykonawcy - 23+900
2016-06-03
Prace branżowe - wodociągi - 13+500
2016-06-03
Montaż ścianek szczelnych - 9+400
2016-06-03
Badania wytrzymałościowe 17+100
2016-06-03