Zdjęcia i Filmy / Zdjęcia z terenu / 2016 Wrzesień

Wzmacnianie warstwy nasypu - 7+200
2016-09-30
Przebudowywanie sieci elektroenergrtycznej -21+500
2016-09-30
Przebudowywanie sieci elektroenergrtycznej -21+500 (2)
2016-09-30
Nasyp - 4+200
2016-09-30
Betonowanie - MS-19
2016-09-30
Pogłębianie wykopu pod trasę główną - 11+900
2016-09-26
Pogłębianie wykopu pod trasę główną - 11+900
2016-09-26
Nasyp - 15+500
2016-09-26
Nasyp - 4+500
2016-09-26
Nasyp - 4+200
2016-09-26
Zagęszczanie warstwy nasypu - 16+200
2016-09-19
Przygotowywanie warstwy nasypu - 18+600
2016-09-19
Przebudowywanie sieci elektroenergetycznej - 11+900
2016-09-19
Przebudowywanie sieci elektroenergetycznej - 11+900 (2)
2016-09-19
Betonowanie fundamentu - MS-21
2016-09-19
Zagęszczenie nasypu - 18+100
2016-09-11
Zagęszczanie nasypu - 16+300
2016-09-11
Nasyp - 13+200
2016-09-11
Nasyp - 13+100
2016-09-11
Betonowanie - WS-19
2016-09-11
Zaplecze wytwórni mas bitumicznych - 23+600
2016-09-02
Wzmacnianie warstwy nasypu - 7+600
2016-09-02
Wytwórnia mas bitumicznych - 23+600
2016-09-02
Skuwanie pali - WS-18
2016-09-02
Fundament - WS-9
2016-09-02