Zdjęcia i Filmy / Zdjęcia z terenu / 2017 Sierpień

Podbudowa z kruszywa łamanego 23+600
2017-08-16
Podbudowa z kruszywa łamanego 23+600 (2)
2017-08-16
Podbudowa z kruszywa łamanego 23+000
2017-08-16
Obiekt mostowy WD-23
2017-08-16
Obiekt mostowy MS-21
2017-08-16
Zagęszczanie warstwy mrozoodpornej 6+900
2017-08-07
Zagęszczanie warstwy mrozoodpornej 6+900 (2)
2017-08-07
Układanie podbudowy z masy bitumicznej 11+700
2017-08-07
Układanie podbudowy z masy bitumicznej 11+700 (2)
2017-08-07
Obiekt mostowy WD-3A
2017-08-07
Przygotowywanie warstwy nasypu 22+500
2017-08-02
Obiekt mostowy WS-23
2017-08-02
Obiekt K-2
2017-08-02
Nasyp 15+700
2017-08-02
Nasyp 15+700 (2)
2017-08-02