Zdjęcia i Filmy / Zdjęcia z terenu / 2017 Wrzesień

Prace na obiekcie WS-23
2017-09-26
Prace na obiekcie WS-20
2017-09-26
Prace na obiekcie WS-17
2017-09-26
Obiekt WS-19A
2017-09-26
Obiekt mostowy WS-18
2017-09-26
Zagęszczanie podbudowy z betonu asfaltowego 10+350
2017-09-19
Wykonywanie drenżu w poboczach - 14+700
2017-09-19
Układanie podbudowy betonu asfaltowego 10+300
2017-09-19
Układanie podbudowy betonu asfaltowego 10+300 (2)
2017-09-19
Prace na kładce K-2
2017-09-19
Układanie podbudowy z betonu asfaltowego 13+600
2017-09-12
Układanie podbudowy z betonu asfaltowego 13+600 (2)
2017-09-12
Obiekt mostowy WS-23
2017-09-12
Obiekt mostowy WS-19A
2017-09-12
Obiekt mostowy WS-14
2017-09-12
Zagęszczanie podudowy z kruszywa łamanego 11+00
2017-09-04
Roboty ziemne 10+000
2017-09-04
Roboty ziemne - 11+300
2017-09-04
Obiekt mostowy WD-23
2017-09-04
Obiekt mostowy WD-22
2017-09-04