Zdjęcia i Filmy / Zdjęcia z terenu / 2017 Październik

Prace zbrojarskie na obiekcie mostowym MS-5
2017-10-24
Obiekt WD-23
2017-10-24
Obiekt mostowy WD-7
2017-10-24
Humusowanie skarpy nasypu 8+400
2017-10-24
Betonowanie fundamentu MS-5
2017-10-24
Zagęszczanie podbudowy z betonu asfaltowego 0+700
2017-10-16
Wykonywanie podbudowy z betonu asfaltowego 0+700
2017-10-16
Wykonywanie podbudowy z betonu asfaltowego 0+700 (1)
2017-10-16
Obiekt mostowy WD-3
2017-10-16
Montaż belek typu T na obiekcie WD-23
2017-10-16
Trasa główna 23+300
2017-10-12
Trasa główna 23+300 (2)
2017-10-12
Skarpowanie nasypu 23+100
2017-10-12
Obiekt mostowy WD-23
2017-10-12
Obiekt mostowy WD-3
2017-10-11
Obiekt mostowy WS-13
2017-10-03
Obiekt mostowy WS-10
2017-10-03
Obiekt mostowy WS-8
2017-10-03
Obiekt mostowy MS-11
2017-10-03
Kładka K-2
2017-10-03