Zdjęcia i Filmy / Zdjęcia z terenu / 2018 Marzec

Widok z obiektu WD-7 strona Warszawa
2018-03-28
Widok z obiektu WD-7 strona Kielce
2018-03-28
Trasa główna km 11+700
2018-03-28
Prace ziemne przy Obiekcie WD-3a
2018-03-28
Prace ziemne przy Obiekcie WD-3a (2)
2018-03-28
Prace ziemne na km 17+300
2018-03-28
Obiekt mostowy WS-17
2018-03-28
Obiekt mostowy WS-17
2018-03-28
Kładka K-2
2018-03-28
Betonowanie na obiekcie WS-17
2018-03-28
Betonowanie na obiekcie WS-17 (2)
2018-03-28
Układanie warstwy podbudowy 15+100
2018-03-20
Układanie warstwy podbudowy 15+100 (2)
2018-03-20
Montaż belek stropowych typu T na obiecie WS-17
2018-03-20
Badania kontrolne jezdni 22+200
2018-03-20
Badania kontrolne jezdni 22+200 (2)
2018-03-20
Zbrojenie płyty obiektu WS-17
2018-03-13
Trasa główna km 22+000
2018-03-13
Obiekt mostowy WS-20
2018-03-13
Obiekt mostowy WS-20 (2)
2018-03-13
Obiekt mostowy WS-19A
2018-03-13
Trasa główna km 6+200
2018-03-05
Trasa główna km 3+000.JPG
2018-03-05
Trasa główna km 2+600
2018-03-05
Obiekt mostowy WS-1
2018-03-05
Kładka K-2
2018-03-05