Zdjęcia i Filmy / Filmy / 2018 Wrzesień

Przejazd trasą główną 0+500 do 1+500
2018-09-28
Przejazd trasą główną od km 21+600 do 22+400
2018-09-24
Przejazd w km 17+300 - 16+900
2018-09-13
Układanie warstwy ścieralnej na DK-7 km 498
2018-09-06