Zdjęcia i Filmy / Zdjęcia z terenu / 2018 Grudzień

Obiekt mostowy WS-12
2018-12-31
Obiekt mostowy WD-7
2018-12-31
Obiekt mostowy WD-7
2018-12-31
Droga serwisowa 6+500 strona lewa
2018-12-31
Droga serwisowa 6+500 strona lewa
2018-12-31
MOP
2018-12-24
Droga serwisowa 12+800 strona prawa
2018-12-24
Droga serwisowa 12+800 strona prawa
2018-12-24
Droga serwisowa 12+800 strona lewo
2018-12-24
Droga serwisowa 12+800 strona lewo
2018-12-24
Remont pełnej konstrukcji dróg zbiorczych DK7
2018-12-17
Remont pełnej konstrukcji dróg zbiorczych DK7
2018-12-17
Remont pełnej konstrukcji dróg zbiorczych DK7
2018-12-17
Remont pełnej konstrukcji dróg zbiorczych DK7
2018-12-17
Remont pełnej konstrukcji dróg zbiorczych DK7
2018-12-17
Remont pełnej konstrukcji dróg zbiorczych DK7
2018-12-17
Remont pełnej konstrukcji dróg zbiorczych DK7
2018-12-17
Remont pełnej konstrukcji dróg zbiorczych DK7
2018-12-17
Remont pełnej konstrukcji dróg zbiorczych DK7
2018-12-17
Remont DK7 - skrzyżowanie z drogą Kościuszki
2018-12-17
Dobudowa korpusu drogowego dla DK7 na odcinku od KM 461+350 do KM 462+540 stona lewa
2018-12-10
Dobudowa korpusu drogowego dla DK7 na odcinku od KM 461+350 do KM 462+540 stona lewa
2018-12-10
Remont DK7
2018-12-10
Remont DK7
2018-12-10
Remont DK7
2018-12-10